Przejdź do treści
Strona główna » O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 336 im Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie powstała w 1990 roku. Jest dużą, znaną w środowisku i osiągającą sukcesy placówką oświatową, do której w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 820 uczniów. Jej położenie przy stacji metra Natolin, w nowoczesnej dzielnicy inteligencji pracującej – Ursynów, to zaledwie 20 minut metrem od centrum miasta.

Szkoła prowadzi oprócz klas z programem ogólnym, klasy sportowe o profilu: piłka ręczna i lekkoatletyka.

Wiedza naszych uczniów jest odzwierciedleniem wysokiej jakości edukacji, jakiej w dużej mierze dostarcza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zdobywamy od lat nagrody w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich oraz najwyższe miejsca w zawodach sportowych.

Oferujemy bogaty program zajęć pozalekcyjnych, obejmujących różne zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Obecnie są to: informatyka, matematyka, zajęcia: techniczne, taneczne i teatralne, chór szkolny, język angielski, zajęcia sportowe: piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, mini hokej i lekkoatletyka. Program ten zmienia się w zależności potrzeb. Zapewniamy uczniom pomoc społeczną i socjalną.

Bierzemy udział we wszelkich przedsięwzięciach kształtujących wrażliwość społeczną naszych uczniów. Promujemy aktywność patriotyczną, jak również kultywujemy polskie tradycje kulturowe. Pamiętamy o świętach państwowych, dbamy o miejsca pamięci narodowej. Wychowanie uczniów opieramy na rozwoju wrażliwości społecznej, obywatelskiej i narodowej, jak również europejskiej związanej z poznawaniem innych kultur. Dbamy o przybliżenie uczniom tradycji i obyczajów, szczególnie związanych z naszą szkołą i regionem.

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami działalności ekologicznej, w której kładziemy nacisk na poznanie środowiska naturalnego i przyrody. Jednocześnie dbamy o teren otaczający naszą szkołę i sąsiedztwo.

Bierzemy udział w programach dzielnicowych, ogólnowarszawskich i europejskich. Zostaliśmy wyróżnieni w projekcie Comenius we współpracy z Belgią, Irlandią, Niemcami i Wielką Brytanią. Obecnie przystąpiliśmy do projektu eTwinning. Współpracujemy za szkołami na Litwie w ramach umów międzynarodowych.

Zapraszamy do bliższego poznania naszej szkoły oraz nawiązania współpracy w celu wzajemnej wymiany doświadczeń.

Nasza szkoła może pochwalić się:

  1. salą gimnastyczną o powierzchni 834 m2
  2. biblioteką o łącznej powierzchni 138 m2 z wyodrębnioną czytelnią
  3. dwiema pracowniami komputerowymi
  4. pomysłowo wyposażonymi salami lekcyjnymi, o których estetyczny wystrój i radosny klimat staramy się systematycznie dbać
  5. stołówką szkolną
  6. świetlicą szkolną
  7. salą baletową
  8. sklepikiem szkolnym
Skip to content