Przejdź do treści

Rekrutacja klas 0-1 na rok szkolny 2023/2024

  • przez

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa.

W dniach od 28 lutego do 6 marca – rozpoczynamy etap kontynuacji.

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym składają deklarację o kontynuację edukacji w klasie I – tylko te dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka (art.130 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe) oraz dzieci, dla których dana szkoła podstawowa jest obwodową i rodzice zdecydowali, że w niej dziecko będzie kontynuować edukację. Po wpisaniu kontynuacji dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do innych szkół.

wzór zgłoszenia dziecka do klasy I obwodowej- druk

wzór deklaracji potwierdzenia woli zapisu (kontynuacja) do klasy I – druk

O dnia 7 marca rusza ogólna rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

Przyjęcie do szkoły obwodowej następuje z urzędu na podstawie zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

Jeśli natomiast chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły nieobwodowej, na Państwa wniosek rozpoczyna się procedura naboru. Harmonogram, zasady oraz kryterium przyjęcia znajdą Państwo w załącznikach.

Skip to content